உழைக்காமல் உண்ணும்
சோம்பேறிகளின் உளறல்
சோதிடம்

மடக் கட்டங்களால்
மனக் கட்டிடம் தகர்ப்பு
சோதிடம்

எந்த சோதிடனும்
சொல்ல வில்லை
சுனாமி வருகை

இடித்துக் கட்டியதில்
நொடித்துப் போனார்
வாஷ்துப் பலன்

புரட்டர்களால்
கற்பிக்கப்பட்ட கற்பனை
சோதிடம்!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *